THIẾT BỊ NÂNG

Showing all 12 results

 • Dây xích mạ kẽm 10mm, dài 30m / bao

  KT-XMK10
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Hàng công ty mới 100%, chất lượng tốt.

  Báo giá: Là tiền trên 1 kg sản phẩm

  Đã bao gồm 10% VAT

  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi của nhà sản xuất.

  .

  24.500₫ 21.900₫

 • Dây xích mạ kẽm 2.8mm, 360m/bao

  KT-XICH2.8
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Hàng công ty mới 100%, chất lượng tốt.

  Báo giá: Là tiền trên 1 kg sản phẩm

  Đã bao gồm 10% VAT

  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi của nhà sản xuất.

  33.600₫ 28.800₫

 • Dây xích mạ kẽm 4mm, 160m/bao

  KT-XICH4.0
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Hàng công ty mới 100%, chất lượng tốt.

  Báo giá: Là tiền trên 1 kg sản phẩm

  Đã bao gồm 10% VAT

  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi của nhà sản xuất.

  27.750₫ 23.750₫

 • Dây xích mạ kẽm 5mm, dài 100m / bao

  KT-XICH5.0
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Hàng công ty mới 100%, chất lượng tốt.

  Báo giá: Là tiền trên 1 kg sản phẩm

  Đã bao gồm 10% VAT

  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi của nhà sản xuất.

  25.000₫ 23.000₫

 • Dây xích mạ kẽm 6.0mm, dài 70m / bao

  KT-XMK6.0
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Hàng công ty mới 100%, chất lượng tốt.

  Báo giá: Là tiền trên 1 kg sản phẩm

  Đã bao gồm 10% VAT

  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi của nhà sản xuất.

  24.500₫ 21.875₫

 • Dây xích mạ kẽm 8.0mm, dài 40m / bao

  KT-XMK8.0
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Hàng công ty mới 100%, chất lượng tốt.

  Báo giá: Là tiền trên 1 kg sản phẩm

  Đã bao gồm 10% VAT

  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi của nhà sản xuất.

  24.600₫ 21.800₫

 • Palang 1 Tấn-2.5m

  KT-PL1T
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Hàng công ty mới 100%, chất lượng tốt!

  Báo giá trên là giá tiền cho 1 sản phẩm

  Đã bao gồm 10% VAT

  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi.

  1.200.000₫ 962.500₫

 • Palang 1.5 Tấn-2.5m

  KT-PL1.5T
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Hàng công ty mới 100%, chất lượng tốt!

  Báo giá trên là giá tiền cho 1 sản phẩm

  Đã bao gồm 10% VAT

  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi.

  1.450.000₫ 1.243.500₫

 • Palang 2 Tấn-2.5m

  KT-PL2T
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Hàng công ty mới 100%, chất lượng tốt!

  Báo giá trên là giá tiền cho 1 sản phẩm

  Đã bao gồm 10% VAT

  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi.

  1.540.000₫ 1.300.000₫

 • Palang 3Tấn-3m

  KT-PL3T
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Hàng công ty mới 100%, chất lượng tốt!

  Báo giá trên là giá tiền cho 1 sản phẩm

  Đã bao gồm 10% VAT

  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi.

  2.405.000₫ 1.825.000₫

 • Palang 5 Tấn-3m

  KT-PL5T
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Hàng công ty mới 100%, chất lượng tốt!

  Báo giá trên là giá tiền cho 1 sản phẩm

  Đã bao gồm 10% VAT

  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi.

  3.500.000₫ 2.712.000₫

 • Palang SHUANG GE (Palang bồ câu) 0.5 Tấn-2.5m

  KT-PL0.5T
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Hàng công ty mới 100%, chất lượng tốt.

  Báo giá: Là giá tiền trên 1 sản phẩm

  Đã bao gồm 10% VAT

  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi của nhà sản xuất.

  975.000₫ 781.000₫