Que hàn Kobelco

Showing 1–13 of 31 results

 • Que hàn điện LB-52 – U – 2.6

  LB-52 - U - 2.6
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Thương hiệu: Kobe-Thailan
  Trọng lượng: 20kg/Thùng
  Hàng công ty mới 100%,
  Giá chưa bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  72.450₫

 • Que hàn điện LB-52 – U – 3.2

  LB-52 - U - 3.2
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Thương hiệu: Kobe-Thailan
  Trọng lượng: 20kg/Thùng
  Hàng công ty mới 100%,
  Giá chưa bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  69.300₫

 • Que hàn điện LB-52 – U – 4.0

  LB-52 - U - 4.0
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Thương hiệu: Kobe-Thailan
  Trọng lượng: 20kg/Thùng
  Hàng công ty mới 100%,
  Giá chưa bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  69.300₫

 • Que hàn điện LB52 – 2.6

  LB52 - 2.6
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  hương hiệu: Kobe-Thailan
  Tiêu chuẩn: AMSME/AWS A5.1 E7016
  Trọng lượng: 20kg/Thùng
  Hàng công ty mới 100%,
  Giá chưa bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  43.575₫

 • Que hàn điện LB52 – 3.2

  LB52 - 3.2
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  hương hiệu: Kobe-Thailan
  Trọng lượng: 20kg/Thùng
  Hàng công ty mới 100%,
  Giá chưa bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  39.900₫

 • Que hàn điện LB52 – 4.0

  LB52 - 4.0
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  hương hiệu: Kobe-Thailan
  Trọng lượng: 20kg/Thùng
  Hàng công ty mới 100%,
  Giá chưa bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  38.535₫

 • Que hàn điện LB52 – 5.0

  LB52 - 5.0
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  hương hiệu: Kobe-Thailan
  Trọng lượng: 20kg/Thùng
  Hàng công ty mới 100%,
  Giá chưa bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  38.535₫

 • Que hàn điện LH2000 – 2.6

  LH2000 - 2.6
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Thương hiệu: Kiswel-Hàn Quốc
  Tiêu chuẩn: AWS A5.1 E7016
  Đường kính(mm): 3.2×350
  Trọng lượng: 20kg/Thùng
  Hàng công ty mới 100%,
  Giá chưa bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  38.325₫

 • Que hàn điện LH2000 – 3.2

  LH2000 - 3.2
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Thương hiệu: Kobe-Thailan
  Đường kính(mm): 3.2×350
  Trọng lượng: 20kg/Thùng
  Hàng công ty mới 100%,
  Giá chưa bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  36.225₫

 • Que hàn điện LH2000 – 4.0

  LH2000 - 4.0
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Thương hiệu: Kobe-Thailan
  Đường kính(mm): 4.0
  Trọng lượng: 20kg/Thùng
  Hàng công ty mới 100%,
  Giá chưa bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  34.650₫

 • Que hàn điện LH2000 – 5.0

  LH2000 - 5.0
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Thương hiệu: Kobe-Thailan
  Đường kính(mm): 3.2×350
  Trọng lượng: 20kg/Thùng
  Hàng công ty mới 100%,
  Giá chưa bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  34.650₫

 • Que hàn điện NC38 (308) – 2.6

  NC38 (308) - 2.6
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Thương hiệu: Kobe-Thailan
  Trọng lượng: 20kg/Thùng
  Hàng công ty mới 100%,
  Giá chưa bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  173.250₫

 • Que hàn điện NC38 (308) – 3.2

  NC38 (308) - 3.2
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Thương hiệu: Kobe-Thailan
  Trọng lượng: 20kg/Thùng
  Hàng công ty mới 100%,
  Giá chưa bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  168.000₫