Que hàn

Showing 1–13 of 106 results

 • Dây hàn KC28 – 0.8

  KC28 - 0.8
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Thương hiệu: Kiswel-Malaysia
  Đường kính(mm): 0.8
  Trọng lượng: 15kg/Thùng
  Hàng công ty mới 100%,
  Giá chưa bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  29.400₫

 • Dây hàn KC28 – 0.9

  KC28 - 0.9
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Thương hiệu: Kiswel-Malaysia
  Đường kính(mm): 1.2
  Trọng lượng: 15kg/Thùng
  Hàng công ty mới 100%,
  Giá chưa bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  29.400₫

 • Dây hàn KC28 – 1.0

  KC28 - 1.0
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Thương hiệu: Kiswel-Malaysia
  Tiêu chuẩn: AWS E71T-1
  Đường kính(mm): 1.2
  Trọng lượng: 15kg/Thùng
  Hàng công ty mới 100%,
  Giá chưa bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  29.000₫

 • Dây hàn KC28 – 1.2

  KC28 - 1.2
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Thương hiệu: Kiswel-Malaysia
  Đường kính(mm): 1.2
  Trọng lượng: 15kg/Thùng
  Hàng công ty mới 100%,
  Giá chưa bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  27.300₫

 • Dây hàn KC28 – 1.2 ( 250 kg )

  KC28 - 1.2 ( 250 kg )
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Thương hiệu: Kobe-Hàn Quốc
  Tiêu chuẩn: AWS E71T-1
  Hàng công ty mới 100%,
  Giá chưa bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  28.350₫

 • Dây hàn K308LT – 1.2

  K308LT - 1.2
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Thương hiệu: Kiswel-Hàn Quốc
  Tiêu chuẩn: ER70S-6
  Hàng công ty mới 100%,
  Giá chưa bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  199.500₫

 • Dây hàn K309LT – 1.2

  K309LT - 1.2
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Thương hiệu: Kiswel-Hàn Quốc
  Tiêu chuẩn: ER70S-6
  Hàng công ty mới 100%,
  Giá chưa bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  273.000₫

 • Dây hàn K71T – 1.2

  K71T - 1.2
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Thương hiệu: Kiswel-Malaysia
  Tiêu chuẩn: AWS E71T-1
  Đường kính(mm): 1.2
  Trọng lượng: 15kg/Thùng
  Hàng công ty mới 100%,
  Giá chưa bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  35.000₫

 • Dây hàn K71T – 1.6

  K71T - 1.6
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Thương hiệu: Kiswel-Malaysia
  Tiêu chuẩn: AWS E71T-1
  Đường kính(mm): 1.2
  Trọng lượng: 15kg/Thùng
  Hàng công ty mới 100%,
  Giá chưa bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  35.000₫

 • Dây hàn KC28CF – 0.8

  KC28CF - 0.8
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Thương hiệu: Kiswel-Malaysia
  Tiêu chuẩn: ER70S-6
  Đóng thùng: 1 thùng 15 kg
  Hàng công ty mới 100%,
  Giá chưa bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  30.660₫

 • Dây hàn KC28CF – 0.9

  KC28CF - 0.9
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Thương hiệu: Kiswel-Malaysia
  Tiêu chuẩn: ER70S-6
  Đóng thùng: 1 thùng 15 kg
  Hàng công ty mới 100%,
  Giá chưa bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  30.135₫

 • Dây hàn KC28CF – 1.0

  KC28CF - 1.0
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Thương hiệu: Kiswel-Malaysia
  Tiêu chuẩn: ER70S-6
  Đóng thùng: 1 thùng 15 kg
  Hàng công ty mới 100%,
  Giá chưa bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  28.875₫

 • Dây hàn KC28CF – 1.2

  KC28CF - 1.2
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Thương hiệu: Kiswel-Hàn Quốc
  Tiêu chuẩn: ER70S-6
  Đóng thùng: 1 thùng 15 kg
  Hàng công ty mới 100%,
  Giá chưa bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  28.350₫