Máy Hàn

Showing 1–13 of 36 results

 • Máy biến thế hàn HK H180D

  HK H180D
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Hàng công ty mới 100%, hàng Việt Nam chất lượng cao! sản xuất theo công nghệ Nhật Bản.

  Báo giá trên là giá tiền cho 1 sản phẩm

  Chưa bao gồm 10% VAT

  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi nhà sản xuất.

  Xuất xứ: Việt Nam

  3.795.000₫ 3.300.000₫

 • Máy hàn 200A nhôm (220V)

  HK H200N
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Hàng công ty mới 100%, hàng Việt Nam chất lượng cao! sản xuất theo công nghệ Nhật Bản.

  Báo giá trên là giá tiền cho 1 sản phẩm

  Chưa bao gồm 10% VAT

  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi nhà sản xuất.

  Xuất xứ: Việt Nam

  3.220.000₫ 2.800.000₫

 • Máy hàn 250Ampe nhôm (220V/380V)

  HK H250N
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Hàng công ty mới 100%, hàng Việt Nam chất lượng cao! sản xuất theo công nghệ Nhật Bản.

  Báo giá trên là giá tiền cho 1 sản phẩm

  Chưa bao gồm 10% VAT

  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi nhà sản xuất.

  Xuất xứ: Việt Nam

  4.025.000₫ 3.500.000₫

 • Máy hàn 300A (Dây đồng – 220V) HK-H300D

  HK-H300D
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Hàng công ty mới 100%, hàng Việt Nam chất lượng cao.

  Báo giá trên là giá tiền cho 1 sản phẩm

  Chưa bao gồm 10% VAT

  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi nhà sản xuất.

  Xuất xứ: Việt Nam

  8.740.000₫ 7.600.000₫

 • Máy hàn 300A dây đồng (220V/380V)

  HK H300D2P-380V
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Hàng công ty mới 100%, hàng Việt Nam chất lượng cao.

  Báo giá trên là giá tiền cho 1 sản phẩm

  Chưa bao gồm 10% VAT

  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi nhà sản xuất.

  Xuất xứ: Việt Nam

  9.545.000₫ 8.300.000₫

 • Máy hàn 300A dây nhôm (220V/380V)

  HK H300N2P 380V
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Hàng công ty mới 100%, hàng Việt Nam chất lượng cao.

  Báo giá trên là giá tiền cho 1 sản phẩm

  Chưa bao gồm 10% VAT

  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi nhà sản xuất.

  Xuất xứ: Việt Nam

  6.440.000₫ 5.600.000₫

 • Máy hàn 350A dây đồng (220V/380V)

  HK 350D
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Hàng công ty mới 100%, hàng Việt Nam chất lượng cao.

  Báo giá trên là giá tiền cho 1 sản phẩm

  Chưa bao gồm 10% VAT

  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi nhà sản xuất.

  Xuất xứ: Việt Nam

  10.005.000₫ 8.700.000₫

 • Máy hàn 350A dây nhôm (220V/380V)

  HK H350N
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Hàng công ty mới 100%, hàng Việt Nam chất lượng cao.

  Báo giá trên là giá tiền cho 1 sản phẩm

  Chưa bao gồm 10% VAT

  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi nhà sản xuất.

  Xuất xứ: Việt Nam

  6.670.000₫ 5.800.000₫

 • Máy hàn 400A dây đồng (220V/380V)

  HK H400D
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Hàng công ty mới 100%, hàng Việt Nam chất lượng cao.

  Báo giá trên là giá tiền cho 1 sản phẩm

  Chưa bao gồm 10% VAT

  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi nhà sản xuất.

  Xuất xứ: Việt Nam

  11.040.000₫ 9.600.000₫

 • Máy hàn 500A dây đồng (220V/380V) HK-500D

  HK-500D
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Hàng công ty mới 100%, hàng Việt Nam chất lượng cao.

  Báo giá trên là giá tiền cho 1 sản phẩm

  Chưa bao gồm 10% VAT

  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi nhà sản xuất.

  Xuất xứ: Việt Nam

  12.075.000₫ 10.500.000₫

 • Máy hàn 500A dây nhôm (220V/380V)

  HK H500N
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Hàng công ty mới 100%, hàng Việt Nam chất lượng cao.

  Báo giá trên là giá tiền cho 1 sản phẩm

  Chưa bao gồm 10% VAT

  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi nhà sản xuất.

  Xuất xứ: Việt Nam

  7.245.000₫ 6.300.000₫

 • Máy hàn bấm điện tử HK HB10KB

  HK HB10KB
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Hàng công ty mới 100%, hàng Việt Nam chất lượng cao! sản xuất theo công nghệ Nhật Bản.

  Báo giá trên là giá tiền cho 1 sản phẩm

  Chưa bao gồm 10% VAT

  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi nhà sản xuất.

  Xuất xứ: Việt Nam

  13.800.000₫ 12.000.000₫

 • Máy hàn bấm điện tử HK HB15KB

  HK HB15KB
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Hàng công ty mới 100%, hàng Việt Nam chất lượng cao! sản xuất theo công nghệ Nhật Bản.

  Báo giá trên là giá tiền cho 1 sản phẩm

  Chưa bao gồm 10% VAT

  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi nhà sản xuất.

  Xuất xứ: Việt Nam

  20.125.000₫ 17.500.000₫