Kéo

Showing 1–13 of 67 results

 • Bộ đầu tuýp 32 món Bóng

  BELI-239
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Thương hiệu:
  Hàng công ty mới 100%,
  Quy cách cái / thùng : 5
  Giá chưa bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  731.000₫

 • Đầu bắn tôn 13mm

  bdt13st
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Hàng công ty mới 100%,
  Giá chưa bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  Miễn phí vận chuyển trong thành phố Hồ Chí Minh

  8.500₫ 7.500₫

 • Kéo cắt cành – BELI-425

  BELI-425
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Thương hiệu:
  Kích thước :  Trắng thẳng
  Quy cách (Cái/thùng): 10/100
  Hàng công ty mới 100%
  Giá chưa bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  30.000₫

 • Kéo cắt cành – BELI-426

  BELI-426
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Thương hiệu:
  Kích thước :  Trắng cong
  Quy cách (Cái/thùng): 10/100
  Hàng công ty mới 100%
  Giá chưa bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  30.000₫

 • Kéo cắt cành – BELI-430

  BELI-430
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Thương hiệu:
  Kích thước :  xi bạc 909
  Quy cách (Cái/thùng): 8/80
  Hàng công ty mới 100%
  Giá chưa bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  72.000₫

 • Kéo cắt cành – BELI-431

  BELI-431
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Thương hiệu:
  Kích thước :  đỏ cong 908
  Quy cách (Cái/thùng): 10/100
  Hàng công ty mới 100%
  Giá chưa bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  41.500₫

 • Kéo cắt cành – BELI-432

  BELI-432
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Thương hiệu:
  Kích thước :  Xanh vàng cong
  Quy cách (Cái/thùng): 8/80
  Hàng công ty mới 100%
  Giá chưa bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  51.500₫

 • Kéo cắt cành – BELI-433

  BELI-433
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Thương hiệu:
  Kích thước :  xanh vàng thẳng
  Quy cách (Cái/thùng): 10/80
  Hàng công ty mới 100%
  Giá chưa bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  69.600₫

 • Kéo cắt cành – BELI-434

  BELI-434
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Thương hiệu:
  Kích thước :  Nhung đen
  Quy cách (Cái/thùng): 8/80
  Hàng công ty mới 100%
  Giá đã bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  43.800₫

 • Kéo cắt cành V7 đen

  CV7D
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Hàng công ty mới 100%,
  Giá chưa bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  Miễn phí vận chuyển trong thành phố Hồ Chí Minh

  80.000₫ 72.000₫

 • Kéo cắt cành V7 vàng

  CV7V
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Hàng công ty mới 100%,
  Giá chưa bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  Miễn phí vận chuyển trong thành phố Hồ Chí Minh

  80.000₫ 72.000₫

 • Kéo cắt cáp – BELI-424

  BELI-424
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Thương hiệu:
  Kích thước : 900 mm
  Quy cách (Cái/thùng): 5
  Hàng công ty mới 100%
  Giá chưa bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  438.000₫

 • Kéo cắt cáp – BELI-418

  BELI-418
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Thương hiệu:
  Kích thước : 6 (150 mm)
  Quy cách (Cái/thùng):  8/120
  Hàng công ty mới 100%
  Giá chưa bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  49.000₫