Búa

Showing 1–13 of 32 results

 • Búa belylion 1kg

  b16st
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Hàng công ty mới 100%,
  Giá chưa bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  Miễn phí vận chuyển trong thành phố Hồ Chí Minh

  55.000₫ 48.500₫

 • Búa belylion 300g

  b8st
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Hàng công ty mới 100%,
  Giá chưa bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  Miễn phí vận chuyển trong thành phố Hồ Chí Minh

  42.000₫ 37.000₫

 • Búa belylion 500g

  b13st
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Hàng công ty mới 100%,
  Giá chưa bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  Miễn phí vận chuyển trong thành phố Hồ Chí Minh

  50.000₫ 43.700₫

 • Búa bi cán gỗ thẳng – 1p (0.5 kg)

  BELI-191
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Thương hiệu:
  Hàng công ty mới 100%,
  Kích thước : 1P
  Quy cách cái / thùng : 6/48
  Giá đã bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  42.000₫

 • Búa bi cán gỗ thẳng – 2p (1 kg)

  BELI-192
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Thương hiệu:
  Hàng công ty mới 100%,
  Kích thước : 2p (1 kg)
  Quy cách cái / thùng : 6/24
  Giá đã bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  65.400₫

 • Búa bi cán gỗ thẳng – 3p (1.2 kg)

  BELI-193
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Thương hiệu:
  Hàng công ty mới 100%,
  Kích thước : 3p (1.2 kg)
  Quy cách cái / thùng : 6/24
  Giá đã bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  78.000₫

 • Búa cao cấp rồng vàng 80Z

  BRV8
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Hàng công ty mới 100%,
  Giá chưa bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  Miễn phí vận chuyển trong thành phố Hồ Chí Minh

  47.000₫ 40.500₫

 • Búa cao su 2 đầu 30mm

  BELI-197
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Thương hiệu:
  Hàng công ty mới 100%,
  Kích thước :  30mm
  Quy cách cái / thùng : 12/100
  Giá đã bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  28.750₫

 • Búa cao su 2 đầu 35mm

  BELI-198
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Thương hiệu:
  Hàng công ty mới 100%,
  Kích thước : 35mm
  Quy cách cái / thùng : 12/72
  Giá đã bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  33.500₫

 • Búa cao su 2 đầu 40mm

  BELI-199
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Thương hiệu:
  Hàng công ty mới 100%,
  Kích thước : 40mm
  Quy cách cái / thùng : 6/48
  Giá đã bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  41.400₫

 • Búa cao su cán sắt – Trung 0.5kg

  BELI-195
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Thương hiệu:
  Hàng công ty mới 100%,
  Kích thước : Trung 0.5kg
  Quy cách cái / thùng : 5/50
  Giá đã bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  20.500₫

 • Búa cao su cán sắt – Nhỏ 0.3kg

  BELI-194
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Thương hiệu:
  Hàng công ty mới 100%,
  Kích thước : Nhỏ 0.3kg
  Quy cách cái / thùng : 5/80
  Giá đã bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  15.000₫

 • Búa cao su cán sắt – Lớn 0.75kg

  BELI-196
  Giới thiệu nhanh về sản phầm:

  Thương hiệu:
  Hàng công ty mới 100%,
  Kích thước : Lớn 0.75kg
  Quy cách cái / thùng : 5/30
  Giá đã bao gồm 10% VAT.
  Lưu ý: Được trả lại sản phẩm và đổi lại sản phẩm mới, nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất.

  25.200₫